Μπορείτε να στείλετε γραπτό μήνυμα ή φωτογραφίες στον αριθμό viber.


6945 86 97 87


* Ο αριθμός viber δεν απαντά σε τηλεφωνικές κλήσεις.