Μπορείτε να στείλετε γραπτό μήνυμα ή εικόνες στον αριθμό viber:

* Ο αριθμός viber ειναι μέσω υπολογιστή και δεν απαντά σε κλήσεις ομιλίας ή τηλεφωνικές κλήσεις.