Μπορείτε να στείλετε γραπτό μήνυμα ή φωτογραφίες στον παρακάτω αριθμό viber.


6934 70 69 68

* Ο αριθμός viber ειναι μέσω υπολογιστή και δεν απαντά σε κλήσεις ομιλίας ή τηλεφωνικές κλήσεις.